Styttu þér leið

Fréttir, tilkynningar og viðburðir

27.7.2016 : Rýni á drögum skýrslu verndar- og orkunýtingaráætlunar

Það er mat Orkustofnunar að drög að skýrslu verkefnisstjórnar séu ekki fullnægjandi og setji ráðuneyti og Alþingi í erfiða stöðu við framhald verksins. Greiningarvinna er ófullnægjandi, matið byggir á of þröngu sjónarhorni, skortur er á samræmi í einkunnagjöf milli áfanga og niðurstöður flokkunar eru ekki nægilega rökstuddar.

26.7.2016 : Þremur kærum vísað frá

Úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála hefur vísar þremur kærum vegna málsmeðferðar Orkustofnunar frá nefndinni.

15.7.2016 : Eldsneytisspá 2016 - 2050 

Í þessari skýrslu er fjallað um áætlaða eldsneytissölu á Íslandi fram til ársins 2050 og er bæði sýnd notkunin hér innanlands og í flutningum á milli landa. Þrír orkugjafar eru notaðir í þessum tilgangi og er hlutur olíunnar langstærstur en mun minna er notað af kolum og gasi hérlendis. Þar að auki er áætluð sú notkun jarðefnaeldsneytis sem mun á næstu áratugum færast yfir á nýja orkugjafa. 

14.7.2016 : Skammtímaleyfi veitt til vatnaveitinga úr Skaftá út á Eldhraun

Orkustofnun hefur í dag veitt bændum og hagsmunaaðilum í Landbroti og Meðallandi tvö leyfi til vatnaveitinga úr Skaftá út á Eldhraun. Annars vegar skammtímaleyfi til 15. ágúst n.k. til vatnsveitu úr Skaftá í Árkvíslar í landi Ár, með því að rjúfa varnargarð að hluta til að bregðast við bráðavanda sem stafar af lægstu grunnvatnsstöðu í Eldhrauni og hins vegar leyfi til eins ár til að veita vatni á sama stað við útfall Árkvíslar í þeim tilgangi að færa rennsli Árkvíslar í sama horf og var fyrir hlaup í Skaftá haustið 2015.

Fréttasafn